Agenda

 

 

Medio augustus/september 2020 heeft de buurtvereniging

het voornemen een bezoek aan de vuursteenmijn in Rijckholt

te organiseren.

In de zomer van 2020 komt meer informatie hierover.